Eksik

Gelmen her şeyi tamamlayacaktı , bir yapboz gibi Parçası hala kayıp yerin dibine girmiş gibi Yeryüzüne çıkamayacağını bile bile susmuş…