17 NİSAN VERİMLİLİK HAFTASI

Ülkelerin refah düzeylerini ve rekabet güçlerini artırmada anahtar bir kavram olan verimlilik, üretim sürecine giren çeşitli faktörlerle (girdiler) bu sürecin sonunda elde edilen ürünler (çıktılar) arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.

Verimlilik, savurganlıktan uzak, kaynakları en iyi biçimde değerlendirerek üretmek demektir. Mevcut kaynaklar eksik veya kötü kullanıldığında yeterince yeni iş, istihdam ve gelir yaratılamamakta, dolayısıyla hem gelir dağılımındaki bozulma giderilememekte, hem de büyüme sağlıklı ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulamamaktadır. Anlamlı bir kalkınma ölçütü olan verimlilik, günümüzde kalite ile birlikte sunulan, rekabet ile birlikte düşünülen, bilgi teknolojisini devreye sokan, çevreyi geliştirmeyi amaçlayan bir dünyayı da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle verimlilik bir bilinç meselesidir. Bu bilinç toplumun her kesiminde, her ferdinde oluşturulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.Toplumda verimlilik bilincini oluşturmak amacıyla, 1992 yılından 2011 yılına kadar, mülga Milli Prodüktivite Merkezi’nin kuruluş tarihi olan 17 Nisan tarihini içine alan hafta “Verimlilik Haftası” olarak kutlanmış, çeşitli etkinliklerle farklı toplum kesimlerine ulaşılmaya çalışılmıştır.

Bu uygulama kapsamında hafta içinde ülkemizin dört bir yanında; kamu ve özel kesim kurum ve işletmeleri, eğitim kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları başta olmak üzere tüm kesim ve sektörlere yönelik olarak verimlilik bilgi ve bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amaçlı çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. 08.06.2011 tarihinde yürürlüğe giren 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanliği’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile işlevleri ve organizasyon yapısı değişen Bakanlığımızın “Verimlilik” alanındaki görev ve yükümlülükleri de artmış olup, 2014 yılından itibaren “Verimlilik Haftası” kutlamalarına devam edilmiş ve geçtiğimiz yıl bu etkinlikler 25 Nisan-1 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir