7 NİSAN SAĞLIK GÜNÜ

Dünya Sağlık Günü, sağlıklı ve kaliteli hayatı simgeleyen ve bu noktada yönlendirici/teşvik edici faaliyetlerin düzenlendiği bir gün olarak karşımıza çıkmaktadır. 7 Nisan 1949 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) anayasasının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte her yıl 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak nitelendirilmesi sonucunda pek çok etkinlik ve seminerler eşliğinde kutlanmaktadır.

Dünya Sağlık Günü’ne özel gerçekleştirilen bu etkinlik ve seminerlerin en temel amacı; kamuoyunu sağlıklı yaşama davet ederek, sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Bu sayede Dünya Sağlık Günü’nde toplumumuzu ayakta tutan ve daima güçlü kılan sağlık kavramının öneminin ve hayatımızdaki vazgeçilmez yerinin en etkili ve sağlam bir şekilde vurgulanması söz konusudur. Öte yandan bireylerin sağlıklı olmasıyla toplumların da doğru orantılı olarak sağlıklı olacaklarını temsil eden Dünya Sağlık Günü’nün kutlanmasında etkin rol oynayan Dünya Sağlık Örgütü, uluslararası bir örgüt olmakla birlikte 7 Nisan 1948 tarihinde isviçre’nin Cenevre merkezinde kurulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün kuruluşu, beraberinde yapısını oluşturacak anayasaların da hayata geçirilmesi neticesinde, Dünya Sağlık Günü’nün kutlanmasında vesile olmuştur.Dünya Sağlık Günü’nün ilan edilmesinde ve Dünya Sağlık Örgütü anayasasının temellerinin atılmasını sağlayan örgüt ve üyeler arasında; BM’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eşitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya işçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri Dünya Sağlık Örgütü yer almaktadır.

7 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Sağlık Günü’nde; bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlık kavramının hayatımızda hiçbir kavramın yerine geçemeyecek kadar önemli olduğu aktarılır. Öte yandan, toplumlarımızı sağlıklı yaşama davet edecek, yönlendirici ve teşvik edici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini hedef alan 7 ve 13 Nisan tarihleri de Dünya Sağlık Haftası olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün de bu noktada son dönemlerde sağlıklı yaşam konusundaki çalışmalarına hız ve yoğunluk kazandırdığı görülmektedir. Çünkü dünyadaki yaş ortalamasının her geçen gün artık göstermesiyle paralel olarak yaşlılık sürecinin de uzamasıyla birlikte daima sağlıklı kalabilmek büyük önem arz etmeye başlamaktadır. Bu doğrultuda sağlıklı yaşayabilmek hususunda yalnızca gençlik dönemi değil, bununla birlikte yaşlılık dönemi de önemli ve gereklidir.

Gönüllü sadelik ailesi olarak sağlık ile mücadele eden tüm insanlarımıza sağlık ve mutluluk diliyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir